Stavebníctvo

Ponuka EUROSTAVING pre oblasť stavebníctva:

 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • stavebno-udržiavacie práce v zmysle Vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z.z.
 • činnosť stavebného dozoru a stavbyvedúceho – pozemné stavby
 • realizácia občianskych a bytových stavieb
 • inžinierska činnosť v stavebníctve
 • rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
 • zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a stavebných potvrdení
 • vykonávanie prác a výkonov pre investorov
 • vypracovania koncepcií a štúdií
 • HSV a PSV práce
 • pokrývačské práce
 • elektromontážne práce
 • zemné a výkopové práce
 • mechanické búracie a demolačné práce
 • sanačné omietky
 • zateplenie fasád
 • výroba, montáž a údržba elektrických zariadení
 • montáž , oprava a údržba plynových zariadení
 • cestná nákladná doprava
 • vypracovanie koncepcií a štúdií

Naši pracovníci sú odborne spôsobilí poskytnúť všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb, vlastnej výstavbe alebo rekonštrukcii objektov.

Máme k dispozícii kvalifikovaných pracovníkov v rôznych remeselných odboroch