Referencie

Pôsobenie spoločnosti EUROSTAVING na slovenskom trhu

Stavebná činnosť

 • MO SR, Posádková správa budov Zvolen
 • MO SR, Posádková správa budov Trenčín
 • MO SR, Posádková správa budov Topoľčany
 • MO SR, Posádková správa budov Rožňava
 • MO SR, Posádková správa budov Bratislava
 • Akadémia ozbrojených síl , Liptovský Mikuláš
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
 • Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Banská Bystrica
 • Obchodná akadémia, Banská Bystrica
 • Obchodná akadémia, Rimavská Sobota
 • Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 • SPAEZ, s.r.o., Banská Bystrica
 • SPIROLL s.r.o., Banská Bystrica
 • ŽS CARGO Slovakia, a.s., Bratislava
 • PRIMA INVEST, spol. s r.o., Banská Bystrica
 • MBB, a.s., Banská Bystrica
 • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica