Tepelno-technické zariadenia

Prevádzkovanie tepelno-technických zariadení

  • výroba a rozvod tepla na základe licencie ÚRSO
  • výstavba tepelno-technických zariadení
  • vykonávanie energetických auditov
  • meranie a regulácia
  • projektové práce tepelno-technických zariadení

Obsluha a údržba TTZ:

  • plynové kotolne
  • stredotlakové plynové kotolne
  • kotolne na pevné palivo
  • elektrokotolne
  • výmenníkové stanice

Naši zamestnanci sú vysoko kvalifikovanými odborníkmi v oblasti tepelno-technických zariadení a prevádzkujú kotolne podľa návodov určených výrobcom, s cieľom ich bežnej a hospodárskej prevádzky.

Pravidelne sú oboznamovaní s dodržiavaním zásad BOZP a protipožiarnymi opatreniami.